De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt

Om het land bruikbaar te houden voor boeren wordt het grondwaterpeil steeds verder verlaagd. Als gevolg daarvan verdroogt de veenlaag, een rottingsproces waarbij broeikasgassen vrijkomen. Jaarlijks evenveel als uit 2 miljoen personenauto’s.


Zuid-Holland verzakt door de verdroging van veen. Vooral rondom Gouda gaat het hard. Zo’n 3.000 woningen in Gouda binnenstad hebben last van bodemdaling. Verdere verlaging van het grondwaterpeil kan bijna niet zonder nog meer schade aan te richten.


Nu bouwt Gouda in de Zuidplaspolder een nieuwe woonwijk in Westergouwe. Dit is bijna het diepste stukje Nederland, 6 meter beneden Normaal Amsterdams Peil.

 

De Hollandse IJssel ligt twee meter bóven NAP. Dat zorgt voor een grote kweldruk: grondwater borrelt door de waterdruk van de rivier omhoog de veengrond in.

 

Gouda heeft kritiek gekregen van de Unie van Waterschappen. “de bodem blijft inklinken en er valt steeds meer regen, dat loopt een keer spaak.

Water Natuurlijk is een waterschap partij, in 2008 opgericht om de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie beter te beschermen.

Boeren malen omlaag om het grondwater 60cm onder het maaiveld te zouden, zodat er een koe op kan staan. Toch zullen ze op zoek moeten naar een bedrijfsvoering die minder afhankelijk is van kunstmatig lage waterpeilen, schaalvergroting en mestoverschotten: duurzaam bodemgebruik met veel hogere grondwaterstanden.

'Het water in de Nieuwkoopse Plassen staat bijvoorbeeld vier meter boven het peil van de daarnaast gelegen weilanden in de droogmakerij Nieuwkoop.

gallery/waternatuurlijk-logo-header-nieuw
gallery/wn1
gallery/jersey-holstein-stier

Jersey koeien zijn minder zwaar