gallery/ssl25859c
gallery/daa-gouda

D66 kijkt graag naar de toekomst.

Een toekomst met toonaangevend historisch erfgoed en vitale monumenten, met goed onderwijs als basis voor de ontwikkeling van iedere Gouwenaar, met ruimte voor ondernemers en maatschappelijk initiatief, met een goede balans tussen groen en bebouwing en met méér aandacht voor energie en klimaat. Met een goed sociaal vangnet én met goede voorzieningen. En met Evenementen die ons 750-jarig bestaan in 2022 kracht bij zetten.
Het Verkiezingsprogramma gaat verder op de progressieve, sociaal-liberale weg die u van ons kunt verwachten. Met een nieuwe lijst vol enthousiaste en gedreven kandidaten, werken we graag verder om Gouda nóg duurzamer, nóg actiever en nóg aantrekkelijker te maken.

Wouter Enderink -  bestuurslid D66 Gouda

Na een werkzaam leven in verkoop en marketing van IT-projecten voor de internationale energie-industrie -ondermeer bij CGI/Logica– veranderde Gouda na 25 jaar van mijn uitvalsbasis in Goverwelle in een thuishaven.

Met mijn energie-achtergrond wil ik de energietransitie in Gouda op gang helpen brengen. Van het papier aftillen en omzetten in concrete projecten zoals: bouwen zonder aardgas waar het kan, besluiten of een warmtenet pilot Gouda een kans biedt om industriële en aardwarmte te benutten?

Ik kies voor kleine stappen op weg naar een lange termijn doel. Ik let speciaal op het sociale aspect van projecten, zodat ook burgers mee gaan doen die de nodige investeringen moeilijk zelf kunnen betalen. Die taak neem ik met gedrevenheid op me. Daarnaast ben onder meer betrokken bij de waterschapspartij Water Natuurlijk, die streeft naar schoon water in de stad en beperking van de bodemdaling.

In het bestuur van D66-Gouda richt ik me ook op ledenparticipatie. Het betrekken van onze leden bij de thema’s en initiatieven die D66-Gouda nastreeft. Een andere ambitie is: jonge mensen voor de stad behouden door goed onderwijs, daarbij passend werk, betaalbare huisvesting en een passend cultuuraanbod.

gallery/coalitieaccoord-2018

Na de verkiezingen in 2018 bestaat het college van B en W aangetreden in Gouda. Naast de burgemeester zijn er vijf wethouders, van respectievelijk D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks. De plannen voor deze collegeperiode zijn vastgelegd in het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe Energie’

gallery/d66-gouda-2
gallery/waternatuurlijk-logo-header-nieuw