gallery/belem

Belem - Brazil

gallery/boei

Een miljard mensen wonen in laaggelegen kustgebieden. Door bevolkingstoename, klimaatveranderingen en zeespiegelstijging ontstaan enorme uitdagingen voor steden als Bankok, Belem, Calcutta, Xiamen, Mumbai, Lagos, etc.

Het bouwen van duurzame behuizing in zo’n omgeving vereist meer innovaties dan alleen woonboten. In veel deltagebieden is het te duur om een infrastructuur voor elektriciteit, drinkwater en riolering aan te leggen.

De Tidal Energy Pilot heeft tot doel om een commercieel haalbaar product te ontwikkelen voor het benutten van eb & vloed voor de elektriciteitsvoorziening in een kleine woning. Het gaat om de energieopwekking die mogelijk is door de regelmatig op- en neergaande getijdewerking te benutten die bij verankerde platform of woonboten optreedt.

Eb & vloed is een eeuwigdurende en betrouwbare bron voor de opwekking van elektriciteit die een batterij kan opladen. Voldoende voor LED-lampen, telefoons en kleine computers.

De Tidal Energy Pilot onderzoekt het potentieel van een buisdynamo, zoals de GravityLight innovatie uit Kenia, om tot een continue opladende batterij te komen.

In Gouda kent de Hollandsche IJssel twee meter eb & vloed verschil en is daardoor een goede testsite voor experimenten.

gallery/te-3
gallery/ssl25859c
gallery/tidal-idea

This movement powers a drive sprocket, which rotates very slowly with high torque (turning force). A polymer gear train running through the product turns this input into a high-speed, low-torque output that drives a DC generator at 1600 rotations per minute.

gallery/te-2