Het Energietransitiemodel is een onafhankelijk, uitgebreid, en op feiten gebaseerd energiemodel in 2009 ontworpen door Quintel Intelligence. Het model wordt gebruikt door overheden, bedrijven, NGO's en onderwijsinstellingen in verschillende landen.

Er zijn drie verschillende versies van het Energietransitiemodel.
 

  1. MOBILE GAME: Je krijgt steeds twee vragen voorgeschoteld. Welke brengt de CO2-uitstoot het meest naar beneden?
  2. ENERGIEGAME: een light versie van het model als kennismaking
  3. ENERGIETRANSITIEMODEL: interactief inzicht krijgen in de effecten van veranderingen in vraag en aanbod. Het model is zeer gedetailleerd en houdt rekening met de onderliggende verbanden. Voor de doorzetters!
gallery/etm-3

Een persoonlijke tip: Is thorium een veilig alternatief voor kernenergie?

Geen CO2 en ook geen plutonium?

Lees meer over een thorium centrale ter vervanging van Borsele