Nieuwe warmtebronnen voor gouda

De ambitie om in 2040 CO2-neutraal te zijn vergt een enorme transitie en forse investeringen. De klimaat akkoorden van Parijs en de vermindering van het Nederlandse aardgasproductie dwingen tot een lange termijn visie.
Op meerdere platforms in Gouda, van het Duurzaamheidsplatform van Gouda Onderneemt, industrie en ondernemers, energiecooperaties, tot de gemeente wordt hierover nagedacht. Vergaande Isolatie, zonnepanelen en windenergie voeren de boventoon in die gesprekken. Het Uitvoerings-programma duurzaamheid 2016-2019 van de Gemeente Gouda laat de korte termijn initiatieven zien.

Niet genoeg
Helaas is dat niet genoeg. Gouda valt buiten de grenzen van het gesubsidieerde initiatief van de Warmterotonde Zuid-Holland. Maar ook in Gouda zijn een aantal warmtebronnen te combineren die het begin van een warmtenet rendabel kunnen maken: Compaxo, Croda, AWZI-Rijnland en het Crematorium.

Om duurzaam te worden is er meer nodig. En dan kan boren naar aardwarmte op grote diepte een oplossing bieden. Een goed gekozen boorlocatie(*) aan de Hollandse IJssel koppelt industriële restwarmte met duurzame aardwarmte en voedt een warmtenet voor een deel van de stad.

 

Uiteindelijk is het warme water vrijwel gratis, maar het boren van de bron zeker niet, laat staan de infrastructuur voor een warmtenet in de stad. Door het stapsgewijs aanleggen van een warmtenet te combineren met grondwerkzaamheden voor riool, glasvezel, elektriciteit en aardgasleidingen kan veel worden bespaard, in kosten en overlast.

gallery/gt-1
gallery/gt-2
gallery/cropped-rdsgeothermal_logo

(*) Onderzoek naar de bodemsamenstelling onder Gouda is nodig. Technieken voor het aanboren van warmtebronnen op grote diepte worden in snel tempo goedkoper, veiliger en flexibeler inzetbaar. Zie hier voor meer informatie.

gallery/gasnet vervangen