Plantenkracht

Op GOUDasfalt was tachtig jaar een asfaltcentrale gevestigd en het drie hectare grote terrein is daardoor verontreinigd.  Saneren is te duur, volgens het besluit van de milieudienst moeten we leren omgaan met de gebruiksbeperkingen die het verleden met zich mee brengt.  De vervuiling is afgedekt met een laag asfalt.

Deze status quo is niet bevredigend. Geofoxx, een adviesbureau voor milieuvraagstukken  en GOUDasfalt hebben een plan gemaakt, dat de provincie Zuid-Holland steunt.

Het plan gaat over fytoremediatie ofwel plantenkracht. Planten die de bodem- en grondwaterkwaliteit verbeteren en zelfs sommige verontreinigingen verminderen.  In Nederland is er behoefte aan case studies die goed zijn opgezet, beschreven, geanalyseerd en uitgedragen. Case studies, waaruit blijkt wat men als resultaten mag verwachten en waarop gelet moet worden bij het langzaam verbeteren van industrieterreinen.

In 2019 worden een aantal proefstroken beplant. Vier jaar worden de stroken gemonitord en worden datareeksen verzameld over de natuurlijke saneringsprocessen en effecten op de bodem- en grondwaterkwaliteit.

 

De pilot ijkt de gemeten effecten en bouwt bewijslast op, de analyses en datasets zullen openbaar zijn.

gallery/pk-1
gallery/pk-5
gallery/pzh

foto: Wouter Enderink

gallery/190823-plantenkracht-2